Vergaderdata

Locatie: Cultureel centrum Zundert.
Tijd: 20.00-22.00

Data 2017:

De volgende vergaderdata worden vastgesteld:

19 januari,16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei,  8 juni,  21 september, 12 oktober,

16 november,  14 december, steeds op donderdagavond 20.00 uur.