Vergaderdata

Locatie: Dorpshuis  Levenslust Klein Zundert

Tijd: 20.00-22.00

Data 2018:

De volgende vergaderdata worden vastgesteld:

25 januari,15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei,  21 juni,  20 september, 11 oktober,

15 november,  13 december, steeds op donderdagavond 20.00 uur.